Vi leverer
konsulenttjenester og systemløsninger til pensjons- og forsikringsbransjen
Les mer

Tjenester

Aksio er en uavhengig aktør med betydelig kompetanse og erfaring innen pensjon, forsikring og finans både nasjonalt og internasjonalt. Vi leverer tjenester innen aktuar, virksomhetsstyring, strategisk forretningsutvikling, produkt- og systemutvikling. Våre kunder er forsikringsselskap, pensjonskasser, bedrifter og offentlige virksomheter.

Konsulenttjenester

Vi leverer konsulenttjenester til pensjon og forsikringsbransjen. Våre tjenester omfatter blant annet prising, forretningsutvikling, kjøp og salg av virksomhet, endring av pensjonsordning samt beregning av pensjonsforpliktelser

Virksomhetstyring

Aksio utvikler verktøy for leverandører innen pensjon og forsikringsbransjen som kan inngå i virksomhetens helhetlige virksomhetsstyring

Teknologi

Aksio tilbyr systemløsninger og programvare som en tjeneste (SaaS). Dette gjelder blant annet løsning for fripoliser, pensjonskapitalbevis, privat ytelses- og innskuddspensjon, offentlig tjenestepensjon og pensjonskalkulatorer.

OM AKSIO
 • Desember 2016

  Faste Variabler etableres

  Faste Variabler etableres for å utvikle kostnadseffektive systemløsninger til pensjonsbransjen. Første løsning som utvikles er et system for håndtering av fripoliser.

 • Juli 2017

  Aktuar 1 etableres

  Aktuar 1 startes opp for å hjelpe forsikringsselskap med etablering, forretningsutvikling, prisstrategi samt løsninger for virksomhetsstyring og rapportering.

 • April 2018

  Aktuar 1 og Faste Variabler inngår samarbeid

  Samarbeidet inngås for å styrke vår possisjon innen konsulenttjenester, virksomhetsstyring og teknologi.

 • Vær en del
  av vår
  historie!

  Januar 2019

  Etablering av Aksio

  Aktuar 1 og Faste Variabler fusjoneres og endrer navn til Aksio

Møt teamet

Arne Hove

Senior aktuar

Utdannet Cand.Scient. med aktuarkompetanse og erfaring fra forsikringsbransjen siden 1998. 10 års erfaring som ansvarshavende aktuar og leder i Storebrand og Statens Pensjonskasse. Tidligere jobbet som aktuarkonsulent i Mercer for pensjonskasser og bedrifter. Ansvar for risikostyring i DnB Markets og OCBC Singapore.

Thorbjørn Michelsen

Senior aktuar

Utdannet Cand.Scient. med aktuarkompetanse og erfaring fra forsikringsbransjen siden 1985. 8 års erfaring som ansvarshavende aktuar i Danica (Danske Bank). Tidligere erfaring som aktuarkonsulent i eget foretak og meglerforetak. Produktsjef i Vital og ansvarlig for produktstrategi i Storebrand.

Tom Rune Ervik

Senior aktuar

Utdannet Cand.Scient. med aktuarkompetanse og erfaring fra forsikringsbransjen siden 1997. 10 års erfaring som leder i Gabler og Mercer. 15 års erfaring som ansvarshavende aktuar for private og offentlige pensjonskasser. 21 års erfaring med regnskapsberegninger etter norske og internasjonale standarder.

Stein Rytter

Fagansvarlig

Utdannet Cand.Scient. med aktuarkompetanse og erfaring fra forsikringsbransjen siden 1996. 18 års erfaring som sjefsmatematiker i Gabler. 20 års erfaring med utvikling av aktuarmodeller og IT-løsninger. 22 års erfaring med private og offentlige pensjonsprodukter.

Torgeir Hansen

IT-ansvarlig

17 års erfaring som systemutvikler. 6 års erfaring fra pensjon og forsikring. 5 års erfaring med automasjon og integrasjon. 4 års erfaring med penetrasjonstesting av IT-systemer.

Samarbeidspartnere

Arne Kristian Hove

990 01 660

arne.kristian.hove@aksio.no

Thorbjørn Michelsen

905 53 246

thorbjorn.michelsen@aksio.no

Tom Rune Ervik

975 78 352

tre@aksio.no

Stein Rytter

951 73 374

stein.rytter@aksio.no

Torgeir Hansen

970 45 056

torgeir.hansen@aksio.no